Надворешно пријавување
logo secwp      transparency mk
 

Пребарајте на нашиот сајт

Институции овластени за заштитено надворешно пријавување
       
 Министерство за внатрешни работи на Р.М   Насер Камбери  

 naser_kamberi@moi.gov.mk 

 https://mvr.gov.mk/prijavete-nesoodvetno-postapuvanje 
 Државна комисија за спречување на корупцијата   Ирена Поповска 

 +38923215377
 i.popovska@dksk.org.mk 

 https://www.dksk.mk/index.php?id=13
 Народниот правобранител на Република Македонија   

 

 
 Јавно Обвинителство